herb BIP - Szpital Barlinek Sp. z o.o.

www.bip.szpitalbarlinek.pomorzezachodnie.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
?UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ SZPITALA W BARLINKU POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE i MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ELEMENTÓW SZPITALNEJ SIECI i INSTALACJI WODY". 2018-02-23 12:20 Zakończone
Roboty remontowo ? budowlane dot. budowy klatki schodowej wraz z remontem i adaptacją pomieszczeń I i II piętra budynku szpitalnego 2017-07-07 12:38 Zakończone
ROBOTY REMONTOWO- BUDOWLANE ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU APTEKI ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 477/15 OBRĘB 0002 PRZY UL. SZPITALNEJ 10 W BARLINKU POD POTRZEBY DDOM i LABORATORIUM 2016-10-12 11:45 Zakończone
TERMOMODERIZACJA BUDYNKU APTEKI 2016-07-21 13:28 Zakończone
PROJEKTOWANIE I DOKOŃCZENIE BUDOWY ORAZ MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZPITALNYCH SZPITALA BARLINEK SP. Z O.O. W RAMACH KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI INWESTYCJI 2015-06-22 12:08 Zakończone
Projektowanie i budowa oraz modernizacja budynków szpitalnych SPZOZ w Barlinku wraz z finansowaniem i pozyskaniem środków bezzwrotnych w ramach kompleksowej realizacji inwestycji 2012-04-20 12:52 Zakończone
Budowa Budynku Szpitalnego Wraz z łącznikami przy Ulicy Szpitalnej 10 w Barlinku W Ramach Pierwszego Etapu "Programu Inwestycyjnego Szpitala Powiatowego w Barlinku na lata 2009-2013" 2011-06-27 11:59 Zakończone
Rozbudowa Sieci Teleinformatycznej Szpitala na potrzeby Projektu Telemedycyna w Euroregionie Pomerania 2011-03-24 09:54 Zakończone
Wykonanie termomodernizacji w budynku hotelu oraz wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na budynku hotelu wraz z robotami towarzyszącymi. 2010-05-25 11:46 Zakończone
Wykonanie termomodernizacji w budynku administracyjnym i budynku szpitalnym "B", modernizacji sieci centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym oraz zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na budynku szpitalnym "B" wraz z docelowym systemem wymiany ciepła wspierającym istniejący układ c.o. i c.w.u. i robotami towarzyszącymi 2009-07-22 08:37 Zakończone
Roboty remontowe obiektów szpitalnych na terenie SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku 2008-09-23 15:37 Zakończone