Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Zasady ubiegania się o przyjęcie do zakładu

 

1. Skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o., wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku, gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, Nr 211, poz. 1645 i Nr 217, poz. 1688 oraz z 2010 r. Nr 255, poz. 1719).

 

2. Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu, może wystąpić:

 • świadczeniobiorca lub,

 • przedstawiciel ustawowy świadczeniobiorcy lub,

 • za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego inna osoba lub podmiot leczniczy.

 

3. Dokumentacja wymagana przy kierowaniu osób do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego:

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy ubiegającej się o skierowanie do zakładu, a w szczególności: (decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty socjalnej, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, odcinek ostatniej emerytury lub renty),

 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej należy załączyć: postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna,

 • oświadczenie o odbiorze pacjenta,

 • upoważnienie do wglądu do dokumentacji medycznej,

 • pełnomocnictwo,

 • zgoda na potrącanie kosztów wyżywnienia i zakwateropwania,

 • aktualne badania : OB, morfologia, poziom cukru, jonogram, mocznik, kreatynina, mocz - badanie ogólne,

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • wypisy ze szpitala z ostatnich dwóch lat.

Komplet wzorów do pobrania znjaduje się poniżej.

 

Dla Pacjentów, któzy w ocenie wg skali Barthel uzyskali "0" punktów, zywionych dojelitowo lub pozajelitowo i kierowanych do ZPO przez szpital proszę dołączyć druki : 1) karta oceny stanu odżywiania (SGA), 2) karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego, 3) skala Glasgow. Druki do pobrania znajdują się poniżej.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Szpitala Barlinek Sp. z o.o. Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących. Kierownik Zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy albo podmiotowi leczniczemu, o kolejności przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.

Świadczeniobiorca przebywający w Zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Kierownika Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczym pod nr tel.  95 74 61 810 w. 72

 

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Szpital Barlinek Sp. z o.o.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

ul. Szpitalna 10

74-320 Barlinek

 

 

 

Podstawy prawne:

 1. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1) (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

 2. USTAWA o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 112 poz. 654)

 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA) z dnia 25 czerwca 2012 r.
  w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eunika Figiel 05-07-2012 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Eunika Figiel 12-06-2019 11:01